eKauri

Què és?
Teleassistència de 3ª Generació
¿Per què eKauri?

¿Per què eKauri?

La teleassistència de 3ª generació ofereix la major seguretat possible contribuint a més a la prevenció, detecció i control de les malalties cròniques més comunes entre la gent gran.

més grans de 65 anys

Espanya envelleix a passes de gegant; 8,4 milions d’espanyols tenen més de 65 anys, 1 de cada 3 són més grans de 80. En 2020, el 20% de la població serà més gran de 65 anys.

gent gran que viu sola

1,7 millons d’espanyols més grans de 65 anys viuen sols, 3 de cada 4 són dones, a causa de la diferència d’esperança de vida entre homes i dones.

beneficiaris amb prestació d'Ajut a la dependència

Prop d’un milió d’espanyols tenen reconegut el dret a rebre prestacions per trobar-se en situació de dependència. El 64% són dones i el 36% homes. (Dades IMSERSO de Gener de 2016)

Tenen més de 79 anys55%
Servei d'Atenció professional al domicili15%
Acudeixen a un centre de dia d'atenció professional8%
Amb prevenció i promoció de l'autonomia personal3%

A partir de les dades anteriors es conclou que les persones que necessiten recolzament en la seva vida quotidiana prefereixen continuar vivint al seu domicili i rebre ajuda des d’allí, evitant haver de desplaçar-se a centres i residències.

 

No obstant, l’oferta de serveis professionals a domicili segueix sent baixa per la dificultat de cobrir adequadament les necessitats de les persones. És tasca de tots els professionals oferir serveis cada vegada millors atenent a les necessitats individuals de cada persona. Per això, centrar en el domicili l’oferta de cura i atenció de les persones i convertir el domicili en l’escenari principal dels serveis d’Atenció a la Dependència és fonamental per aconseguir una millora de la qualitat de vida i mantenir l’autonomia personal.

eKauri